• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadustöötajad

Meelis Pärtel professor (botaanika), PhD
Aveliina Helm vanemteadur (botaanika), PhD
Nele Ingerpuu vanemteadur (botaanika), PhD
Aurele Toussaint vanemteadur (makroökoloogia), PhD
Carlos Carmona teadur, PhD
Sabrina Träger teadur, PhD
Tatajana Oja vanemteadur (botaanika), PhD
Silvia Pihu teadur, PhD
Ülle Reier teadur, PhD
Robert Szava-Kovats teadur, PhD
Tsipe Aavik teadur, PhD

Tugitöötajad

Norbertas Noreika vanemspetsialist, PhD
Ignacio Matias Hernandez Agramente Caballero vanemspetsialist, PhD
Ene Kook botaanika spetsialist, PhD
Natalja Kirsanova laborant

Doktorandid ja nende uurimisteemad

Elise Joonas Nanoosakestest põhjustatud stress fütoplanktoni kooslustes - sidustades nanotoksikoloogia elurikkusega
Madli Jõks Tumeda elurikkuse kontseptsiooni uurimine arvutisimulatsioonidega
Liis Kasari Sisserändeviive ja uudsed ökosüsteemid
Tiiu Kupper Looniitude sammalkatte dünaamika
Margarita Mürk Genetic variation aand species relationships in the orchid genus Dactylorhiza
Eva-Liina Pruler Dianthus arenatius liigisisene geneetiline varieeruvus ja taksonoomiline jaotus
Kersti Riibak Levimispiirangu roll tumeda elurikkuse mõjutajana taimekooslustes
Liina Saar "Väljasuremisvõlg Eesti poollooduslikes kooslustes" problemaatika
Tiina Samson Kaitsealuste soosammalde ökoloogia, levikubioloogia ja konkurentsitaluvus
Lisanna Schmidt Genetic diversity and affinities among Carex sections and species with uncertain taxonomical position
Marge Thetloff Maastiku struktuuri mõju niiduliikide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule
Olga Trikk Läänemere fütoplanktini mitmekesisuse ajalis-ruumiline varieeruvus
Elisabeth Prangel