• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadustöötajad

Meelis Pärtel professor (botaanika), PhD
Aveliina Helm vanemteadur (botaanika), PhD
Nele Ingerpuu vanemteadur (botaanika), PhD
Aurele Toussaint vanemteadur (makroökoloogia), PhD
Carlos Carmona teadur, PhD
Sabrina Träger teadur, PhD
Tatajana Oja vanemteadur (botaanika), PhD
Silvia Pihu teadur, PhD
Ülle Reier teadur, PhD
Robert Szava-Kovats teadur, PhD
Tsipe Aavik teadur, PhD

Tugitöötajad

Norbertas Noreika vanemspetsialist, PhD
Ene Kook botaanika spetsialist, PhD
Natalja Kirsanova laborant
Liisi Kasari vanemspetsialist, PhD
Kersti Riibak vanemspetsialist, PhD

Doktorandid ja nende uurimisteemad

Elise Joonas Nanoosakestest põhjustatud stress fütoplanktoni kooslustes - sidustades nanotoksikoloogia elurikkusega
Madli Jõks Tumeda elurikkuse kontseptsiooni uurimine arvutisimulatsioonidega
Tiiu Kupper Looniitude sammalkatte dünaamika
Tiina Samson Kaitsealuste soosammalde ökoloogia, levikubioloogia ja konkurentsitaluvus
Lisanna Schmidt Genetic diversity and affinities among Carex sections and species with uncertain taxonomical position
Marge Thetloff Maastiku struktuuri mõju niiduliikide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule
Olga Trikk Läänemere fütoplanktini mitmekesisuse ajalis-ruumiline varieeruvus
Elisabeth Prangel Maastikustruktuuri ning elurikkuse roll ökosüsteemiteenuste pakkumisel
Iris Reinula Maastikumuutuste mõju niidutaimede adaptiivsele ja neutraalsele geneetilise mitmekesisusele