• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadustöötajad

Ülo Niinemets professor, PhD (Tartu Ülikool) CV
Steffen M. Noe vanemteadur, PhD (Univ. of Darmstadt, Saksamaa)   CV
Bakhtier Rasulov vanemteadur, PhD (Taimefüsioloogia ja Geneetika Instiuut, Dušanbe, Tadžikistan)
Astrid Kännaste vanemteadur, PhD (Stockholmi Ülikool)   CV
Lauri Laanisto vanemteadur, PhD  (Tartu Ülikool) CV
Tiina Tosens dotsent, PhD (Macquarie University, Austraalia)  CV
Eero Talts teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Triinu Remmel teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Yifan Jiang teadur-järeldoktor, PhD (Hiina)
Ditte Taipale teadur-järeldoktor, PhD (Soome)
Bin Liu teadur-järeldoktor, PhD (University of Freiburg)
Eve Kaurilind teadur-järeldoktor, PhD (Tartu Ülikool)
Hiie Ivanova teadur, PhD (Eesti Maaülikool) CV
Leila Pazouki teadur, PhD (Eesti Maaülikool)

Doktorandid - nooremteadurid ja nende uurimisteemad

Vivian Kuusk Foliage structure in stress resistance
Mari Tobias Structure-function trait relationships
Alisa Krasnova Carbon storage and fluxes: scaling from leaf-level to ecosystems
Dmitrii Krasnov Soil turnover
Kaia Kask Influence on volatile organic compounds (VOC)-s in Brassica nigra affected by biotic and abiotic stressfactors
Valentina Zolotarjova Infochemical responses of plants to biotic and abiotic stress
Arooran Kanagendran Biotechnology, molecular biology
Shuai Li Stress-induced biogenic volatile organic compounds (BVOC) from plant leaves
Liisa Kübarsepp Õhulõhede suuruse ja tiheduse seos nende avanemise ja sulgemise kiirusega
Linda-Liisa Veromann-Jürgenson Atmosfääri suureneva süsihappegaasi kontsentratsiooni mõju mesofülli difusiooni juhtivusele ning fotosünteesi kiirusele ning lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni kiirusele
Jekaterina Aid Abiootiliste stresside poolt indutseeritud lenduvate ühendite emissioon
Chikodinaka N. Okereke Volatile organic compounds induced by biotic stresses in tropical agricultural plants

Tugitöötajad

Tiia Kurvits tippkeskuse tegevjuht
Evi Vaino vanemlaborant
Piret Pärlist laborant
Rinaldo Anni peaspetsialist
Hans Peter Cordey spetsialist
Beate Noe peaspetsialist
Eve Eller peaspetsialist