• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadustöötajad

Ülo Niinemets professor, PhD (Tartu Ülikool) CV
Steffen M. Noe vanemteadur, PhD (Univ. of Darmstadt, Saksamaa)   CV
Bakhtier Rasulov vanemteadur, PhD (Taimefüsioloogia ja Geneetika Instiuut, Dušanbe, Tadžikistan)
Astrid Kännaste vanemteadur, PhD (Stockholmi Ülikool)   CV
Lauri Laanisto vanemteadur, PhD  (Tartu Ülikool) CV
Evelin Loit vanemteadur, PhD (Ottawa Ülikool) CV
Tiina Tosens dotsent, PhD (Macquarie University, Austraalia)  CV
Eero Talts teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Triinu Remmel teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Eve Kaurilind teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Eve Runno-Paurson teadur, PhD (Eesti Maaülikool) CV
Bin Liu teadur-järeldoktor, PhD (University of Freiburg) CV
Kristiina Mark teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Kaia Kask peaspetsialist, PhD (Eesti Maaülikool) CV 

Doktorandid - nooremteadurid ja nende uurimisteemad

Mari Tobias Plant acclimation to multiple co-occuring biotic and abiotic stresses.
Valentina Zolotarjova Infochemical responses of plants to biotic and abiotic stress.
Liisa Kübarsepp Õhulõhede suuruse ja tiheduse seos nende avanemise ja sulgemise kiirusega.
Linda-Liisa Veromann-Jürgenson Atmosfääri suureneva süsihappegaasi kontsentratsiooni mõju mesofülli difusiooni juhtivusele ning fotosünteesi kiirusele ning lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni kiirusele.
Chikodinaka N. Okereke Volatile organic compounds induced by biotic stresses in tropical agricultural plants.
Hassan Yusuf Sulaiman Constotutive and induced benzenoid emission by plant.
Yusuph Olawale Abiola Troopilised põllukultuurid muutuvas kliimas.
Wuyuntana „Elavate fossiilide“ herbivooria: keemilised ja struktuursed kontrollfaktorid.
Collins Aimuaenvbosa Agho “Uued kultuurid” Eesti kliimas ja nende stressitaluvus.
Elina Akk

Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju mikroseente arvukusele ja kooslusele teradel ja mullas ning mükotoksiinide tekkimise tingimustele

Peeter Lääniste Uute õlikultuuride stressitaluvus ja kasvatustehnoloogiate optimeerimine Eesti tingimustes
José Angel Morales Sánchez Krüptogaamide stressiuuringud
Upasana Sharma Krüptogaamide stressiuuringud

Tugitöötajad

Tiia Kurvits tippkeskuse tegevjuht
Evi Vaino vanemlaborant
Piret Pärlist laborant
Hans Peter Cordey spetsialist
Pille Meinson peaspetsialist
Beate Regine Noe peaspetsialist
Mari Tobias peaseptsialist
Helina Nassar spetsialist-aednik
Vyacheslav Eremeev peaspetsialist
Alisa Krasnova spetsialist
Dmitrii Krasnov spetsialist