• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadustöötajad

Meelis Pärtel professor (botaanika), PhD
Aveliina Helm vanemteadur (botaanika), PhD
Nele Ingerpuu vanemteadur (botaanika), PhD
Tatajana Oja vanemteadur (botaanika), PhD
Tsipe Aavik vanemteadurteadur, PhD
Ülle Reier teadur, PhD
Robert Szava-Kovats teadur, PhD
Riin Tamme teadur/järeldoktor, PhD
Aurele Toussaint teadur/järeldoktor, PhD
Carlos Carmona teadur/järeldoktor, PhD
Sabrina Träger teadur/järeldoktor, PhD
Liis Kasari peaspetsialist/järeldoktor, PhD
Kersti Riibak peaspetsialist/järeldoktor, PhD

Tugitöötajad

Ene Kook lektor, PhD
Natalja Kirsanova laborant

Doktorandid ja nende uurimisteemad

Elise Joonas Nanoosakestest põhjustatud stress fütoplanktoni kooslustes - sidustades nanotoksikoloogia elurikkusega
Madli Jõks Tumeda elurikkuse kontseptsiooni uurimine arvutisimulatsioonidega
Tiiu Kupper Looniitude sammalkatte dünaamika
Tiina Samson Kaitsealuste soosammalde ökoloogia, levikubioloogia ja konkurentsitaluvus
Marge Thetloff Maastiku struktuuri mõju niiduliikide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule
Olga Trikk Läänemere fütoplanktini mitmekesisuse ajalis-ruumiline varieeruvus
Elisabeth Prangel Maastikustruktuuri ning elurikkuse roll ökosüsteemiteenuste pakkumisel
Iris Reinula Maastikumuutuste mõju niidutaimede adaptiivsele ja neutraalsele geneetilise mitmekesisusele