• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Juhtimine

Tippkeskuse nõukogu koosseis:

Ülo Niinemets – taimede ökofüsioloogia ja biosfääri-atmosfääri vastastikmõju uuringute töörühma juht, PKI, EMÜ, tippkeskuse juht;

Martin Zobel -  taimeökoloogia ja mitmekesisuse uuringute töörühma juht, professor, ÖMI, TÜ;

Meelis Pärtel - makroökoloogia ja ökoinformaatika töörühma juht, professor, ÖMI, TÜ;

Urmas Kõljalg - globaalse elurikkuse uuringute töörühma juht, professor, ÖMI, TÜ;

Ülo Mander - ökotehnoloogia ja maastike biogeokeemia töörühma juht, professor, ÖMI, TÜ;

Jaan Liira - põllumajandusmaastike loodushoid ja ökoloogia, individuaaluurija, ÖMI, TÜ;

Anne Tenno – Tartu Ülikooli esindaja, TÜ teadus ja arendusosakonna peaspetsialist;

Tiia Kurvits - Eesti Maaülikooli esindaja, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut, tippkeskuse EcolChange tegevjuht

 

Tippkeskust nõustavad väliseksperdid:

Markku Kulmala, professor, Division of Atmospheric Sciences at the Department of Physics,  Helsingi Ülikool, Soome;

Markus Reichstein, professor,  Max-Planck-Institute for Biogeochemistry, Jena, Saksamaa