• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Lõppkonverents 2022

Tippkeskus EcolChange - globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes - on tegutsenud alates 2016. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023.  Seega on aeg teha kokkuvõtteid, millised on olnud kõige silmapaistvamad tulemused ja millised suunad on paljutõotavad edasisteks uuringuteks.
Tippkeskuse EcolChange'i lõppkonverents toimub 28. oktoobril 2022 Tartu Ülikooli Oecologicumis (uus ökoloogiahoone), Liivi tänav 2, Tartu. 

Konverentsi raames tutvustame läbimurdelisi uuringuid ja uusi suundi (6 uurimisrühma). Eraldi sessioon on pühendatud doktorantidele - nooremteaduritele. Ettekandjatelt oodatakse lühikest ettekannet (1-2 minutit), mis on huvitav ja arusaadav kõigile eri valdkondade teadlastele. 

Tippkeskus on väga rahvusvahelise kosseisuga. Selle 150 liikmest 1/3 on väljastpoolt Eestit. Enamik konverentsil osalejatest on keskuse liikmed, kuid lisaks Tartu Ülikoolile ja Eesti Maaülikoolile ka teiste Eesti ülikoolide teadlased.

Programm on siin.

Korraldusrühm