• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Ökotehnoloogia ja biogeokeemia

Kasvuhoone gaaside kogumine ja mõõtmine rabas kambermeetodil

 

Ülo Mander

 

professor, teadusrühma juht, geograafia oskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool  

ulo.mander@ut.ee CV

 

Maastikuökoloogia alal toimuvast loe lähemalt siit

 

Teadusrühm uurib keskkonna ja bioloogiliste tegurite mõju süsiniku ja toitainete varudele ning ringele. Samuti uuritakse kasvuhoonegaaside emissiooni muutuva kliima tingimustes. Bioloogiliste tegurite uurimisel keskendutakse juure-mükorisosfääris toimuvatele protsessidele, mulla mikroobide funktsionaalsete geenide arvukuse ja mitmekesisuse uuringutele looduslikel ja manipuleeritud rohumaadel, hüljatud ja taastatud turbaväljadel, metsades ja põldudel.