• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Taimeökoloogia ja mitmekesisuse uuringud

Välitööl - proovide kogumine mükoriisa uuringuteks

Martin Zobel

professor, teadusrühma juht, akadeemik, botaanika oskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool  

martin.zobel@ut.ee CV 

John Davison

vanemteadur, uurimistööde koordinaator, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool  

john.davison@ut.ee CV

 

Teadusrühma veebilehe leiad siit

 

Teadlaste peamiseks uurimisteemaks on mitmekesisuse mustrid ökosüsteemides ja organismide vaheliste suhete roll selles. Mitmekesisuse põhjuste otsimisel pööratakse tähelepanu eelkõige kõige levinumate taimede ja krohmseente vahelisele sümbiootilisele kooselule – arbuskulaarsele mükoriisale (AM). Taimede ja krohmseente mitmekesisust ja kooslusi uuritakse metsas ja erineva kasutusintensiivsusega rohumaadel.