• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Taimede ökofüsioloogia ja bio-ja atmosfääri vastasmõju uurimine

Uurimisrühma laborites saab uurida taimede kohastumist/kohanemist esmatähtsate keskkonnategurite mõjuga, kohanemismehhanisme, samuti vastastikmõju taimede süsinikubilansi, lenduvühendite emissiooni ning atmosfääri näitajate ja kliima vahel. Abiootilise ja biootilise stressi tingimustes taimedest lenduvate orgaaniliste ühendite (volatile organic compounds – VOCs) mõõtmisi on võimalik kombineerida teiste oluliste ökofüsioloogiliste näitajate mõõtmistega (taimsete kudede ehitus, fotosüntees, klorofülli fluorestsents, õhulõhede käitumine, lenduvühendite süntaaside geenide ekspresseerumine jne). Laborid on varustatud seadmetega, mis võimaldavad teha mõõtmisi nii sise- kui ka välitingimustes.

Laboris läbiviidavate analüüside kirjeldused ja kontaktid leiad siit