• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Eesmärk ja uurimissuunad

EcolChange on sünergiline ekspertiisivõrgustik, mis töötab välja globaalseid ja lokaalseid stsenaariume maismaa ökosüsteemides aset leidvate globaalmuutuste kohta. Tippkeskuse uuringud ulatuvad molekuli tasandist kuni bioomi tasandini.

Peamisteks uurimissuundadeks on:

- ökosüsteemi funktsioonide, elurikkuse ja kohanemisvõime integreeritud uuringud;

- makroökoloogiliste andmemassiivide lõimimine geneetiliste uuringute ja eksperimentaalse lähenemisega;

- ökoloogiliste teadmiste kaasamine globaalmuutustega kohanemise põhimõtetesse ökosüsteemi jätkusuutlikul majandamisel;

- ökoloogiliselt säästliku majanduse tugevdamine metsanduses ja põllumajanduses nutika regionaalplaneeringu abil: funktsionaalselt mitmekesised metsad, tulevikukliimasse sobivad taimesordid, uudsed teraviljad ja säästlik toitaineringlus.