• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Uudised

Eesti teadlased on maailma haridusmaastikul väga hinnatud

Ülo Niinemets annab intervjuu TallinnaTVle, Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi konverentsilt "Mis on Horisondi taga" andis ülevaate Eesti osalusest Euroopa Liidu teaduse raamprogrammis "Horisont 2020"

VAATA SIIT uudislõik algab 5:09, Ülo Niinemets taimede mõjust kliimale 6:45