• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Uudised

Tippkeskuse teadustööd kajastab artikkel Turun Sanomatis

Tippkeskuse teadustööd kajatastab Jouko Grönholmi artikkel "Uteliaisuus virittää tieteen Tartossa –  tohtorikoulutettavien uudenlainen toimintamalli monipuolistaa yliopistojen yhteistyötä"

Artiklit soome keeles saab lugeda siit.