• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Makroökoloogia ja ökoinformaatika

Välitööd loopealsel

 

Meelis Pärtel

 

professor (botaanika), teadusrühma juht, botaanika oskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool  

meelis.partel@ut.ee CV

 

Teadusrühma veebilehe leiad siit

 

Teadusrühm uurib bioloogilise mitmekesisuse suure-skaalalisi mõjutegureid kaasates nii fülogeneesi kui ka funktsionaalse ja geneetilise mitmeksesisuse aspekte. Selleks rakendatakse ökoinformaatikat ühendades elurikkuse ja keskkonna andmestiku ning töötatakse välja algorütmid kontrollimaks ökoloogilisi hüpoteese. Erilist rõhku pannakse liikide uurimisele, mis võiksid olla potentsiaalselt teatud alal olemas, kuid puuduvad seal (tume elurikkus).