• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadustöötajad

Meelis Pärtel professor (botaanika), PhD
Aveliina Helm kaasprofessor (botaanika), PhD
Nele Ingerpuu kaasprofessor (botaanika), PhD
Tatajana Oja kaasprofessor (botaanika), PhD
Tsipe Aavik kaasprofessor, PhD
Ülle Reier teadur, PhD
Robert Szava-Kovats teadur, PhD
Riin Tamme teadur, PhD
Aurele Toussaint teadur, PhD
Carlos Carmona teadur, PhD
Sabrina Träger teadur, PhD
Kersti Riibak teadur, PhD
Junichi Fujinuma teadur, PhD
Ji-Zhong Wan teadur, PhD

Tugitöötajad

Ene Kook lektor, PhD
Natalja Kirsanova laborant
Liis-Kasari Toussant peaspetsialist, PhD
Enrico Tordoni peaspetsialist, PhD
Jelle Maurice Devalez spetsialist

Doktorandid ja nende uurimisteemad

Elise Joonas Nanoosakestest põhjustatud stress fütoplanktoni kooslustes - sidustades nanotoksikoloogia elurikkusega
Madli Jõks Tumeda elurikkuse kontseptsiooni uurimine arvutisimulatsioonidega
Tiiu Kupper Looniitude sammalkatte dünaamika
Tiina Samson Kaitsealuste soosammalde ökoloogia, levikubioloogia ja konkurentsitaluvus
Elisabeth Prangel Maastikustruktuuri ning elurikkuse roll ökosüsteemiteenuste pakkumisel
Iris Reinula Maastikumuutuste mõju niidutaimede adaptiivsele ja neutraalsele geneetilise mitmekesisusele
Miina Rikka The relations between mire and freshwater bryophytes' dark diversity with environment
Diego Pires Ferraz Da Trinidade Dark diversity dynamics linked to global change: taxonomic and functional perspective
Slendy Julieth Rodrigues Alarcon Intraspecific trait diversity in plants: characterizing effects of trait variation on community assembly and ecosystem functioning
Bruno Paganeli Dark diversity in plant communities: linkage to invasioon of alien species
Eleonora Beccari  
Marianne Kaldra  
Anne Merzin