• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadustöötajad

Ülo Niinemets professor, PhD (Tartu Ülikool) CV
Steffen M. Noe professor, PhD (Univ. of Darmstadt, Saksamaa)   CV
Bakhtier Rasulov vanemteadur, PhD (Taimefüsioloogia ja Geneetika Instiuut, Dušanbe, Tadžikistan) CV
Astrid Kännaste vanemteadur, PhD (Stockholmi Ülikool)   CV
Evelin Loit vanemteadur, PhD (Ottawa Ülikool) CV
Tiina Tosens kaasprofessor, PhD (Macquarie University, Austraalia)  CV
Eero Talts teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Triinu Remmel teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Eve Kaurilind teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Eve Runno-Paurson teadur, PhD (Eesti Maaülikool) CV
Bin Liu teadur, PhD (University of Freiburg) CV
Kristiina Mark teadur, PhD (Tartu Ülikool) CV
Kaia Kask peaspetsialist, PhD (Eesti Maaülikool) CV 

Tugitöötajad

Tiia Kurvits tippkeskuse tegevjuht
Evi Vaino vanemlaborant
Piret Pärlist laborant
Pille Meinson peaspetsialist
Mari Tobias peaseptsialist
Helina Nassar spetsialist-aednik
Vyacheslav Eremeev peaspetsialist
Linda-Liisa Veromann-Jürgenson peaspetsialist

 

Doktorandid - nooremteadurid ja nende uurimisteemad

Vivian Kuusk Lenduvate isoprenoidide emissioon taimelehtedest ning fotosünteesi struktuursete mehhanismide uurimine elektronmikroskoopia meetoditega.
Valentina Zolotarjova Infochemical responses of plants to biotic and abiotic stress.
Liisa Kübarsepp Õhulõhede suuruse ja tiheduse seos nende avanemise ja sulgemise kiirusega.
Chikodinaka N. Okereke Volatile organic compounds induced by biotic stresses in tropical agricultural plants.
Hassan Yusuf Sulaiman Constotutive and induced benzenoid emission by plant.
Yusuph Olawale Abiola Troopilised põllukultuurid muutuvas kliimas.
Wuyuntana „Elavate fossiilide“ herbivooria: keemilised ja struktuursed kontrollfaktorid.
Collins Aimuaenvbosa Agho “Uued kultuurid” Eesti kliimas ja nende stressitaluvus.
Elina Karron

Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju mikroseente arvukusele ja kooslusele teradel ja mullas ning mükotoksiinide tekkimise tingimustele

Peeter Lääniste Uute õlikultuuride stressitaluvus ja kasvatustehnoloogiate optimeerimine Eesti tingimustes
José Angel Morales Sánchez Krüptogaamide stressiuuringud
Upasana Sharma Krüptogaamide stressiuuringud
Helina Nassar Bataadi stressitaluvus ja kasvatustehnoloogiad Põhja-Euroopa kliimatingimustes.
Ivar Zekker Taimede stressireaktsiooni uurimine lähtudes Põhjamaade kliimamuutusest.