• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

 

Teaduse tippkeskus EcolChange: Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes

Teaduse tippkeskus EcolChange on loodud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös. Tippkeskust juhib professor Ülo Niinemets, juhtivaks asutuseks on Eesti Maaülikool.

Tippkeskuse tegevusperiood on 7 aastat, 1.03.2016 – 1.03.2023. Tegevuskuludeks on ette nähtud 4 436 585,27 eurot, millest 4 214756 eurot (95%) tuleb toetusena Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Tippkeskus EcolChange on üks üheksast teaduse tippkeskusest Eestis.

Tippkeskuste toetamise üldine eesmärk on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Lisateavet tippkeskuste kohta leiate SA Archimedes lehelt.

Tippkeskust EcolChange tutvustavad slaidid leiad siit, inglise keeles .