• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

XIV Eesti ökoloogiakonverents "Eesti maastikud 100"

Konverents toimub 22. aprillil 2022.a. Tartu Ülikooli Oecologicumi uues õppehoones room 127 (I korrus), Liivi tn. 2, Tartu

Kogunemine 10.30, avamine 11.00.

Konverents on jälgitav ka veebis, kuid küsimusi veebis esitada ei saa https://ut-ee.zoom.us/j/91907915493?pwd=RldTa0RTb1ZaQzF5SFI3ejRtZVFIQT09

Passcode: 369995   

 

Käes on jälle aeg Eesti ökoloogiakonverentsi korraldamiseks. See Eesti ökolooge ja ökoloogiliste uuringute ning nende rakendusega seotud spetsialiste ühendav foorum on toimunud iga 3-5 aasta tagant juba alates 1978. aastast. Enamiku konverentside organiseerijaks on olnud Eesti Looduseuurijate Seltsi egiidi all toimiv Eesti Ökoloogiakogu, mis ühendab Eesti erinevate kõrgkoolide teadlasi. Kõigil konverentsidel on olnud mingi kandev teema, kuid alati on ettekanded katnud peamisi ökoloogia valdkondi ja käsitlenud erinevaid ökosüsteeme nii maismaal kui ka mageveekogudes ja meres.

Tänavu on kandvaks teemaks “Eesti maastikud 100”. See on ajendatud faktist, et 1922.a. aastal avaldas Eesti geograafia üks rajajatest Johannes Gabriel Granö artikli "Eesti maastikulised üksused", mida võiks pidada teadusliku maastiku-käsitluse alguseks Eestis. Konverentsi ajaks valmib Regios selle artikli uuendatud trükk. Maastiku mõiste on sedavõrd lai, et konverentsi ettekandjate hulgas on väga erinevate ökoloogiaga tegelevate suundade esindajad.

Lisaks 12-le suulisele ettekandele on oodatud ka stendiettekannete esitamine.

 

Kontakt: ulo.mander@ut.eereti.ranniku@ut.ee

Eesti Ökoloogiakogu nimel

Ülo Mander, TÜ professor