• EST
  • Eng
  • EST
  • Eng

Teadusrühmad

Töös osaleb viis teadusrühma ja üks individuaalteadlane. 

Eesti Maaülikoolis asub taimede ökofüsioloogia ja biosfääri-atmosfääri vastastikmõjude uuringute töörühm (juht Ülo Niinemets).

Tartu Ülikoolist osalevad taimeökoloogia ja mitmekesisuse uuringute töörühm (Martin Zobel), makroökoloogia ja ökoinformaatika töörühm (Meelis Pärtel), globaalse elurikkuse töörühm (Urmas Kõljalg),  ökotehnoloogia ja maastike biogeokeemia töörühm (Ülo Mander) ja põllumajandusmaastike loodushoiu ja ökoloogia suuna individuaaluurijana Jaan Liira.